Doa Tahiyat Akhir Lengkap Sampai Salam Arab dan Latin

Covidcare.idDoa tahiyat akhir memiliki banyak keutamaan ketika dibacakan pada saat tahiyat akhir.

Walau doa ini bukan termasuk ke dalam salah satu rukun di dalam solat. Akan sangat di sayangkan apabila doa ini tidak kamu lantunkan saat melakukan solat.

Sebab tedapat banyak sekali keuntungan yang bisa di dapatkan oleh setiap insan yang telah membaca doa ini dengan khusyuk. Adapun salah satu keuntungan dari doa ini adalah perlindungan agar kamu bisa terhindar dari fitnah dajjal.

Lalu bagaimanakah agar kita dapat melantunkan doa tahiyat akhir ini dengan benar di saat solat?.

Untuk dapat jawaban pasti dari pertanyaan tersebut, maka silahkan kamu simak saja berita pembahasan lengkap nya sebagaimana uraian kami berikut ini.

Penjelasan Mengenai Doa Tahiyat Akhir

Doa Tahiyat Akhir

Seperti yang kita ketahui dalam melaksanakan solat, setiap bacaan dan juga gerakan harus lah diketahui dan dilakukan dengan benar. Sebab jika kita telah melakukan nya dengan benar maka keutaman solat yang tak ternilai harga nya akan dapat kita raih.

Solat sendiri bagi umat beragama islam di seluruh penjuru dunia adalah kewajiban yang harus ditunaikan secara tepat waktu dan benar. Ada lima waktu solat wajib yang mana di tiap waktunya akan ada keuntungan bagi muslim yang melaksanakan.

Namun tahu kah kamu, selain dari keuntungan dan keutamaan solat tersebut. Kita masih bisa menambahkan keuntungan dari bacaan – bacaan doa tertentu.

Dimana salah satu bacaan doa yang memberikan keuntungan tersebut adalah bacaan doa tahiyat akhir. Seperti yang tertera pada nama doanya, doa tahiyat akhir adalah doa yang dibacakan ketika kamu sedang dalam gerakan tahiyat akhir.

Jadi selain kamu membacakan lafadz tahiyat akhir, kamu pun dapat menambahkan doa ini di dalam solat mu.

Menurut beberapa hadits waktu dari gerakan setelah selesai membaca lafadz tahiyat akhir adalah waktu mustajab berdoa. Maka dari nya kamu tidak boleh melewatkan kesempatan tersebut untuk membaca doa tahiyat akhir yang sangat berguna ini.

Jika kamu belum mengetahui tentang bagaimana lafadz doa ini dan juga tata caranya. Maka mari lah kita sama – sama mempelajari dan memperbaiki solat kita. Semoga dengan ini hidup kita bisa diberikan banyak keberkahan oleh Allah SWT.

Bacaan Lengkap Doa Tahiyat Akhir

Bacaan Lengkap Doa Tahiyat Akhir

Doa tahiyat akhir memiliki banyak keutamaan ketika dibacakan pada saat tahiyat akhir. Walau doa ini bukan termasuk ke dalam salah satu rukun di dalam solat. Akan sangat di sayangkan apabila doa ini tidak kamu lantunkan saat melakukan solat.

Sebab tedapat banyak sekali keuntungan yang bisa di dapatkan oleh setiap insan yang telah membaca doa ini dengan khusyuk. Adapun salah satu keuntungan dari doa ini adalah perlindungan agar kamu bisa terhindar dari fitnah dajjal.

Lalu bagaimanakah agar kita dapat melantunkan doa tahiyat akhir ini dengan benar di saat solat?. Untuk dapat jawaban pasti dari pertanyaan tersebut, maka silahkan kamu simak saja pembahasan lengkap nya sebagaimana uraian kami berikut ini.

Sebelum kita mulai membahas bacaan doa tahiyat akhir. Alangkah baiknya mari kita sama – sama memahami dan memperbaiki bacaan tahiyat akhir terlebih dahulu. Sebab bacaan tahiyat akhir adalah wajib dan lebih utama daripada doanya.

Tahiyat akhir sendiri adalah rukun daripada solat yang wajib dikerjakan. Ia terdiri dari beberapa pergerakan anggota badan dan kerja lidah. Dimana kesemua rangkaian nya harus lah di laksanakan secara benar dengan cara – cara tertentu.

Adapun bacaan sebelum doa tahiyat akhir tersebut bisa kamu lihat sebagai mana deretan penjelasan Covidcare.id di bawah.

Bacaan tahiyat akhir ini terdiri dari beberapa versi, dimana kesemuanya adalah baik dan valid. Tetapi pilih lah salah satu saja, sesuai ajaran kamu.

1. Bacaan Tahiyat Akhir

Sebelum kamu membaca doa tahiyat akhir, bacaan ini adalah hal pertama yang wajib kamu bacakan lebih dulu.

Adapun lafadz menurut cara – caranya telah kami buatkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia agar mudah di ucapkan sebagaimana berikut.

Attahiyyatul mubarakaatuss solawatutt thoiyyibatu lillah. Assalamu’alayka ayyuhann nabiyyu warahmatullahii wabarakaatuh. Assalamu’alainaa Wa’alaa ibaadillahiss soolihiin. Asyhadu alla illaha illlallaah. Wa’asyhadu anna Muhammadarr Rasulullaah.

Alllahumma solli alaa sayyidiinaa Muhammad waa ala alii i Sayyidina Muhammad. Kama sollaita ala Sayyidinaa Ibrahiim wa ala ali Sayyidinaa Muhammad.

Wabarik ala s sayyidinaa Muhammad waa a ala ali s Sayyidinaa Muhammad. Kamaa barakta alaa Sayyidina Ibrahim, wa alaa ali sayyidina Ibrahim fil aalamiinaa innaka hamiidumm majid.

Artinya : Segalaa ucapan selamat yaang berkat – berkat (bergandaa – ganda) dan doaa yang baik – baik semuanyaa untuk Allah. Selamat sejahtera atassmu wahai Nabi daan rahmat Allah dan keberkettan Nya.

Dan Selamat sejahterra atas kita dan juha hamba – hamba Allah yang baiik – baik. Aku mengaku bahwaa tiada tuhan melainkan Allah. Dan aku memgaku bahwa a Nabi Muhammad ituu u utusan Allah.

Yaa Allah anugerakanlah kesejahtteraan atas Nabi Muhammad dan kepadaa keluarga Nabi Muhammad. Seperti yang Engkau teelah anugerahkan kesejahtraan atas Ibrahim beserta keluarga Ibrahim.

Dan berkatililah Nabi Muhammad beserrta keluarga Nabi Muhammad. Seperti Engkau mem berkati Ibrahim beserta keluarga Ibrahim. Sesungguhnyaa Engkau Maha Terpuji dan Lagii Maha Tinggi.

2. Bacaan Untuk Salam Setelah Doa Tahiyat Akhir

Bacaan salam adalah bacaan yang dibacakan ketika kamu sudah selesai membaca tahiyat akhir dan doanya lalu berganti gerakan. Gerakan salam adalah gerakan menengok ke kanan dan ke kiri dengan tuma’ninah, berikut adalah bacaannya.

Assalaamu alaikumm waa rahmatullah

Artinya : Semoga keselamataan dan rahmat Allah dillimpahkan kepadamu.

3. Bacaan Setelah Melakukan Salam

Bacaan setelah melakukan salam adalah doa istighfar. Biasanya doa ini dibacakan selepas kamu selesai membaca doa tahiyat akhir dan juga melakukan gerakan salam. Adapun bacaan doa istighfar adalah sebagaimana berikut.

Allahmumma innii astagfiruka min kulli dzanbiin tubtu ilayka minhuu, tsumma udtu fiihii. Waa astaghfiruka ming kulli amalin arotu bihi wajhakaa. Fakholathohu ghoirukaa. Wa astagfriuka ming kulli ni’matin an amtaa biha alayyaa. Fasta’antuu biha alaa’ ma’ siyaa tika.

Wa astaghfiruka ya’alimal ghoibi wasyhadati ming kulli dzanbiin ataituhuu fii dhiyaa inaharr. Wasawaa dillaili fii ma laain aukholaain. Wasirrin wa’alaa niyatinn ya halim.

Artinya : YaAllah aku memohon ampun pada Mu dari segala dosa – dosa yang aku ulangi setelah aku melakukan taubat kepada Mu. Aku memohon pada Mu dari segala perkara – perkara yang tidak aku lakukan setelah ku berjanji pada Mu.

Aku memohon ampun pada Mu dari amalan – amalan yang kulakukkan karena wajah Mu. Lalu ia campur adukk dengan selain dari Mu. Aku memohon ampun n dari semua nikmat yang g telah Engkau berikan. Lalu menggunakan n nya untuk bermaksiat t kepada Mu.

Aku mohon ampunan Mu Ya Allah, Tuhan Yang Mahaa Mengetahui perkara – perkara ghaib dan nyataa. Dari segala dosaa yang sudah aku kerjakan sepanjang cahaya siang dan pada kegelapan malam.

Di saat ramai, sendirian, secara terang – terangan dan rahasia. Wahai Tuhan Yangg Maha Penyantun.

Bacaan Doa Tahiyat Akhir Dan Salam Secara Lengkap

Bacaan Doa Tahiyat Akhir Dan Salam Secara Lengkap

Masih lanjut pembahasan yang dibawakan oleh covidcare.id, Doa tahiyat akhir memiliki banyak keutamaan ketika dibacakan pada saat tahiyat akhir.

Walau doa ini bukan termasuk ke dalam salah satu rukun di dalam solat. Akan sangat di sayangkan apabila doa ini tidak kamu lantunkan saat melakukan solat.

Sebab tedapat banyak sekali keuntungan yang bisa di dapatkan oleh setiap insan yang telah membaca doa ini dengan khusyuk. Adapun salah satu keuntungan dari doa ini adalah perlindungan agar kamu bisa terhindar dari fitnah dajjal.

Berikutnya adalah pembahasan yang di tunggu yakni bacaan doa tahiyat akhir. Doa ini adalah doa yang bisa kamu lantunkan di waktu mustajab setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam.

Berikut akan kami berikan panduan dan bacaan mudahnya. Hukum dari membaca doa ini adalah sunat.

Namun seperti yang disebutkan, adalah hal yang sangat di sayangkan ketika kamu tidak membaca doa ini ketika tawarruk (tahiyat). Waktu dan doa tahiyat akhir adalah amalah Nabi Muhammad yang sering di lakukan.

Doa tahiyat akhir sendiri secara lengkap terbagi menjadi tiga doa. Dimana kali ini kita akan bahas ketiga nya. Untuk memahami dan mempelajarinya lebih lanjut, simak lah uraian penjelasan doa tahiyat ini sebagaimana berikut.

Doa Tahiyat Akhir 1

Doa tahiyat akhir yang paling awal akan kami berikan adalah doa tahiyat yang terbaik. Dimana di antara doa khusus dan bacaan khusus doa ini sering kali diamalkan oleh Rasullullah SAW. Adapun doa tersebut adalah seperti lafadz berikut.

Allahumma iini auudzubikaa min azaabi jahannaam. Waa min azaabil kubr. Wa ming fitnatil mahyaaa wal mamat. Wa min syarri fitnattil masiihid dajjal.

Artinya : YaAllah aku berlindung kepadaMu dari kepedihan azab neraka jahannam. Dari kepedihan azab kubur. Dari kepedihan fitnah hidup serta mati. Dan kejahatan – kejahatan daripada fitnah dajjal.

Doa Tahiyat Akhir 2

Selanjutnya adalah doa tahiyat akhir ke dua. Dimana doa ini juga bisa kamu baca setelah melakukan tahiyat akhir dan juga sebelum kamu membaca lafadz salam. Adapun doanya adalah sebagaimana lafadz berikut.

Allahummag firlli maa qoddamtu waa maa aakhorttu. Wa maa asrorrtu wa maa alan tu wa maa asrortu wa maa antaa ala mubihi minni. Antal muqoddinn wa antal muakhhir. Laa ilaahaillaa anta yaa muqollibal qulub tsabitt qolbi alaa dii nika. Subhanaka ini kuntu minazzolimin.

Artinya : YaaAllah aku mohon ampun terhadap sesuatu yang kemudian aku sembunyikan dan kemudian aku nyatakan. Begitu juga dengan dosa yang telah ku lakukan secara berlebih – lebihan. Dan segala dosaa ku Yang amat Engkau ketahui.

Engakau lah permulaan dan pula Engkau lah penyudahan. Tiada tuhan melainkan Engkau. Wahai tuhanku yang membolak-balik sekalian hatti. Mohon tetapkan hatiku untuk berpegang tegus atas agama Engkau (Islam) dan juga titah – titah Mu.

Maha suci Engkau YaAllah. Sesungguhnya aku ini adalah sebahagian dari orang – orang yang zalim.

Doa Tahiyat Akhir 3

Selain membaca doa – doa yang telah diberikan. Rosulullah SAW pun pernah mengajarkan sahabatnya Abu Bakar r.a. Satu doa tahiyat akhir yang lafadznya adalah sebagai berikut ini.

Allahumma Innizolamtu nafsii. Zulman katsiron waa laa yaghfiruz dzunnuuba illa anta. Faghfirli maghfirotan ming indika. Warhamnii Innaka Anntal Ghofuururrohim.

Artinya : YaAllah sesungguhnya aku menganianya diriku sendiri dengan kezoliman – kezoliman yang sangat banyak dan besar. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengampuninya kecuali Engkau. Ampunilah diriku dengan ampunan Mu yang sangat sempurna.

Rohmatillah aku YaAllah, sessungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Perahmat.

Keutamaan Membaca Doa Tahiyat Akhir

Doa – doa yang di lantunkan oleh umat muslim, dimana doa tersebut adalah dari amalan Rosullullah SAW. Pasti lah memiliki suatu keutamaan yang sangat besar yang mana sangat rugi apabila tidak kamu amalkan sehari – hari.

Tidak terkecuali juga doa tahiyat akhir ini yang juga memberikan keutamaan untuk umat islam yang mengamalkan. Lalu pertanyaanya, apa saja yaa keutamaan – keutamaan yang bisa di dapatkan oleh para pengamal doa ini?.

Ada sebuah hadist yang merupakan riwayat abu hurairah, dimana ia mendengar jika Rosulullah bersabda. Di dalam hadist itu dijelaskan keutamaan dari doa tahiyat akhir adalah perlindungan Allah SWT dari empat.

Adapun ke empat hal itu adalah pedihnya azab dan siksa api neraka jahannam. Pedihnya azab dan siksa kubur. Pedihnya azab dari fitnah hidup serta kematian. Lalu pedihnya kejahatan fitnah dajjal yang menghapus rohmat Allah SWT.

Salah satu upaya agar diri kamu bisa terhindar dari fitnah kejam laknatullah dajjal pada akhir dzaman. Salah satunya adalah dengan rajin – rajin melakukan doa, doa tersebut tak terkecuali doa tahiyat akhir.

Dajjal laknatullah sendiri merupakan makhluk yang diprediksi oleh baginda Nabi yang akan muncul pada zaman akhir. Dimana makhluk ini akan sangat membawa pengaruh buruk bagi para manusia yang hidup.

Inilah salah satu alasan yang menjadikan doa ini sebagai salah satu doa yang haru sering kamu amalkan. Semoga dengan membaca doa ini kita bisa mendapatkan pertolongan Allah SWT agar terhidar dari dajjal dan pengaruh buruk nya.

Selain dari membaca doa, perlu kamu ingat juga. Hal utama dan yang paling penting harus dilakukan adalah melakukan ibadah solat secara baik dan benar. Maka darinya terus lah perbaiki solat kamu pada setiap harinya.

Akhir Kata

Itu lah kiranya uraian lengkap berita pembahasan dari doa tahiyat akhir dari covidcare.id pada pertemuan kali ini. Perlu kamu ingat pergerakan, bacaan serta doa dari tahiyat akhir mesti lah kamu lakukan dengan sangat betul. Sesuai dengan tuntunan yang telah ada.

Seperti yang telah kami bagikan tentang cara – caranya. Mari lah kita secara bersama – sama membenahi apa yang salah ketika kita melakukan solat.

Semoga kamu selalu di lindungi dan diberikan keberkahan serta kesehatan oleh Allah SWT, jangan lupa simak terus informasi terbaru dari covidcare.id ya! Wassalamualaikum Wr Wb.

Simak berbagai artikel menarik dan tentunya bermanfaat untuk kamu baca disini :